PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN THÁNG 9

Chiều 16/9/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 9 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tháng 8, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã thông qua báo cáo Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III/2019, Dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ chín, thứ mười, thứ mười một HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thông qua dự kiếm chương trình kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong tháng 8 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện, các ban, Tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức giám sát theo kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND huyện có hiệu quả. Đối với kế hoạch hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã, thị trấn trong quý III năm 2019  dự kiến đực tổ chức vào ngay 10/10/2019 tại UBND xã Tân Tiến, nội dung hội nghị là đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm  2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn. Đối với chương trình kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong 02 ngày 17,18/12/2019. Tại phiên họp các đồng chí Thường trực HĐND huyện đã thảo luận, bổ sung một số nội dung cho các báo cáo, kế hoạch và chương trình kỳ họp thứ mười hai.

 Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Hà – Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND huyện đề nghị các đồng chí trong TT HĐND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định./.