PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN MỞ RỘNG

Ngày 25/3/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng, chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND huyện Bạch Thông khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo kế hoạch kỳ họp thứ mười ba, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 13/4. Tại kỳ họp nghe báo cáo của UBND huyện về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của các xã sau sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 855 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế – xã hội HĐND huyện. Tại kỳ họp cũng sẽ xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Phó ban kinh tế – xã hội và Phó ban pháp chế HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Ban kinh tế – xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021…Để chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp Thường trực HĐND huyện yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, hoàn thành báo cáo đảm bảo thời gian theo kế hoạch./.