PHIÊN HỌP THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN MỞ RỘNG

Sáng ngày 21/3/2023 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp mở rộng để thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà  – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự phiên họp có đồng chí Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện; lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng

Tại phiên họp đã thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 31/3/2023, theo đó sẽ có các báo cáo, tờ trình trình sẽ được trình tại kỳ họp như: Báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư năm 2022 và phân bổ nguồn vốn đầu tư năm 2023 thực hiện chương trình mục tiêu quốc  gia  xây  dựng  nông  thôn  mới giai đoạn  2021 -2025 trên địa  bàn  huyện Bạch Thông; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn năm 2023 (nguồn vốn chưa phân bổ) trên địa bàn huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023; Tờ trình  và  dự thảo Nghị quyết  kỳ họp chuyên đề Hội đồng  nhân  dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ2021 -2026; giao Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện thẩm tra: Dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn năm 2023 (nguồn vốn chưa phân bổ) trên địa  bàn  huyện  và  dự thảo  Nghị quyết điều  chỉnh  kế hoạch vốn đầu tư thực hiện chương trình mục  tiêu quốc gia  xây  dựng  nông thôn  mới giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023.

 Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ họp thứ tám ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: trên cơ sở dự kiến nội dung chương trình; phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp, các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị, xây dựng các báo cáo trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Chuẩn bị tốt các điều kiện khác về cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

Đào Kiên