PHIÊN HỌP THỨ MƯỜI UBND HUYỆN

Ngày 11/5/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thứ mười, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trong 4 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện phát triển ổn định, sản xuất, nông lâm nghiệp đảm bảo tiến độ theo phương án, diện tích gieo cấy lúa và cây màu đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, đàn vật nuôi được quan tâm, không để dịch lây lan ra diện rộng. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 được triển khai kịp thời. Công tác phòng chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Các chế độ chính sách cho người có công, người nghèo, người có uy tín được triển khai kịp thời. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cơ bản ổn định. Bên cạnh đó còn một số tồn tại: tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra tại xã Vũ Muộn. Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đặc biệt tại địa bàn thị trấn Phủ Thông vẫn còn xảy ra.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, lãnh đạo UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn tiếp tục quan tâm chỉ đạo người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ xuân. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án phát triển sản xuất, công tác trồng rừng hoàn thành trước 30/6. Duy trì trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đặc biệt là kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép; quản lý đô thị, hành lang giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Làm tốt công tác thu ngân sách, quản lý chi ngân sách đảm bảo theo đúng luật ngân sách. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức tổng kết năm học và bàn giao học sinh về nghỉ hè. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 và các bệnh thường gặp trong mùa hè. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công vụ, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…/.

Thanh Tuyền