PHIÊN HỌP THỨ HAI UBND HUYỆN

Chiều ngày 02/8/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thứ hai để thông qua Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ  tháng 7 năm 2021, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp thứ hai UBND huyện

Tại phiên họp các đại biểu đã tham gia ý kiến vào vào Quy chế làm việc của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ bản các đại biểu thống nhất với các nội dung trong quy chế và giao văn phòng chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành Quy chế.

 Tại phiên họp các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong tháng 7. Theo đó cây lúa mùa: Ước thực hiện đạt 100%KH, cây ngô mùa thực hiện đạt 34%KH, thực hiện diện tích đất ruộng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm: Kế hoạch giao 570 ha, ước thực hiện hết 30/7/2021 đạt 350 ha, đạt 61% KH, Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục theo dõi số con bị bệnh viêm da nổi cục, trồng rừng đạt kế hoạch giao, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 07/2021 được đạt 104,7 % KH tháng… đời sống của nhân dân được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của UBND huyện được tăng cường đảm bảo đúng quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc.

 Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao tinh thần tích cực, chủ động trong công việc của các cơ quan, đơn vị chuyên môn. Thời gian tới đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện như: Tập trung chỉ đạo trồng, chăm sóc cây trồng vụ mùa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời; Trồng các loại cây ăn quả và các loại cây trồng khác đảm bảo kế hoạch giao. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm, phát hiện dịch bệnh kịp thời và phòng trừ có hiệu quả, tổ chức trực phòng chống thiên tai – TKCN theo lịch trực, nắm thông tin 2 chiều tổng hợp báo cáo theo quy định. Kiểm tra các công trình bị hư hỏng sau mưa lũ. Chỉ đạo UBND các xã thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình NTM đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Phê duyệt các dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị năm 2021 tại xã Quân Hà. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện theo chỉ thị số 02 /CT-UBND của UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất, không để cho người dân tự ý san gạt, tạo mặt bằng làm đất ở không theo kế hoạch sử dụng đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý; Khắc phục các hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng tại xã Quang Thuận; Triển khai các bước đo đạc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với diện tích đất Lâm trường trả ra tại xã Quang Thuận; Thực hiện công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp các đơn vị tổ chức bồi dưỡng chính trị hè, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều cần thiết phục vụ cho năm học mới 2021 – 2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới./.

Đào Kiên