PHIÊN HỌP LẦN THỨ 33 UBND HUYỆN

Ngày 01/03/2019, đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp lần thứ 33 UBND huyện.

 Phiên họp lần thứ 33 UBND huyện 

Theo báo cáo của UBND huyện đến nay tiến độ làm đất đạt 70% diện tích, cây ngô kế hoạch thực hiện là 600ha hiện đã gieo cấy được 100ha, cây thuốc lá kế hoạch thực hiện là 150 ha, hiện nay người dân đã đăng ký được trên 80% diện tích, đàn gia súc gia cầm phát triển bình thường, thu ngân sách tháng đạt 104% KH, Công tác Tài nguyên & MT chỉ đạo công tác kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2019; Kiểm tra, xem xét điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Cà, Nguyên Phúc; kiểm tra thực địa mỏ chì kẽm Nà Cà – Nà Lẹng, xã Sỹ Bình gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân; Chỉ đạo các đơn vị ổn định tình hình sau thời gian nghỉ tết. Tổ chức khảo sát cơ sở vật chất các trường học trong kế hoạch trường đạt chuẩn năm 2019. công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, số vụ vi phạm Luật BV&PTR được kiềm chế.

Kết luận cuộc họp đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trong tháng 03 cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ KT – XH, QPAN ở địa phương; phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh; khắc phục các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất. Chỉ đạo sản xuất các loại cây trồng vụ xuân, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; tích cực triển khai các nội dung trong xây dựng NTM; Xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2019. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất. Giải quyết kịp thời tranh chấp đất đai phát sinh trên địa bàn.Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…