PHÁT TRIỂN ĐÀN LỢN GẮN VỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi, tổng đàn lợn của huyện giảm đáng kể. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi trên địa bàn đang nỗ lực tái đàn, đồng thời chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong bối cảnh dịch tái phát như hiện nay.

                                                Người dân xã Cao Sơn tích cực tái đàn lợn sau dịch tả châu phi

Huyện Bạch Thông hiện có tổng đàn lợn trên 13.000 con, giảm gần 10.000 con so với cùng kỳ năm 2019. Được biết từ đầu năm nay tổng đàn có dấu hiệu tăng trở lại nhưng chủ yếu tăng ở một số trang trại lớn như trại lợn tại xã Mỹ Thanh, HTX Hà Anh (xã Nguyên Phúc)…. Ngoài ra một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng bắt đầu chăn nuôi trở lại nhưng số lượng không đáng kể. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi tái phát, ngành chuyên môn đã phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch như: Phun khử trùng tại các ổ dịch, vùng có dịch, tổ chức tiêu hủy ngay sau khi có lợn mắc bệnh hoặc chết, thường xuyên theo dõi diễn biến dịch bệnh đảm bảo các biện pháp an toàn, tuân thủ tốt các khâu trong phòng, chống dịch bệnh./.

Đào Kiên