Phát huy thế mạnh trong phát triển kinh tế rừng

0

Trong những năm qua phát huy tiềm năng thế mạnh đất rừng là chủ yếu, các địa phương trên địa bàn huyện đã vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế từ trồng rừng, từ đó tạo công ăn việc làm và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Là huyện miền núi với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 54.600ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp chiếm phần lớn, do vậy khai thác tiềm năng từ đất rừng là một hướng đi có hiệu quả. Trước đây người dân chưa mấy mặn mà với việc trồng rừng. Nguyên nhân là do  họ chưa thấy hết được lợi ích mà nghề rừng mang lại. Nhưng bằng sự nỗ lực của chính quyền xã cộng với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, người dân đã bắt đầu nhận thấy được giá trị kinh tế từ rừng mang lại là rất lớn. Hầu hết họ đã thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế gia đình”. Từ năm 1998 khi thực hiện Quyết định số 661 của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới 5 triệu ha rừng. Trong 15 năm thực hiện dự án, huyện đã trồng được hàng ngàn ha rừng, tạo công ăn việc làm cho người dân, đồng thời nâng độ che phủ rừng toàn huyện hiện nay lên 69%. Bên cạnh việc tham gia trồng rừng theo dự án của nhà nước, bà con nông dân tại nhiều địa phương còn chủ động mua giống cây về tự trồng. Những đồi núi trọc, đồi núi ít giá trị kinh tế trước đây đang được thay bởi một màu xanh bạt ngàn của rừng mỡ, rừng keo do người dân cần cù chịu khó chăm sóc, tin tưởng rằng trong thời gian tới đời sống của người dân sẽ có nhiều thay đổi, đồng thời khẳng định phát triển kinh tế đồi rừng là hướng đi đúng đắn giúp người dân trên địa bàn huyện xoá đói, giảm nghèo.