PHÁT HIỆN 53 TRƯỜNG HỢP XUẤT CẢNH LAO ĐỘNG TRÁI PHÉP SANG TRUNG QUỐC

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Bạch Thông phát hiện 53 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, tăng 33 trường hợp so với năm 2018.

 Lượng lượng công an huyện tăng cường kiểm tra nhân khẩu tại địa bàn

Ngoài ra, trên địa bàn có 93 người vắng mặt ở địa phương lâu ngày không rõ lý do… Để hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, Huyện ủy Bạch Thông đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về Luật xuất nhập cảnh; những hệ lụy, rủi ro có thể gặp phải khi xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhân khẩu, yêu cầu những người đã từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc ký cam kết không tái phạm; tuyên truyền thủ đoạn của các đường dây đưa, dẫn lao động trái phép, đối tượng buôn bán người đến từng khu dân cư, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác không để các đối tượng xấu lừa gạt, lôi kéo ra nước ngoài trái phép; đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn chú trọng công tác đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm…cho lao động địa phương./.