PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Sáng 26/9/2022, Công an huyện Bạch Thông tổ chức Lễ phát động tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2022.

 Toàn cảnh lễ phát động tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2022

Tại buổi lễ phát động Công an huyện đã triển khai các văn bản, kế hoạch về tháng an toàn phòng cháy chữa cháy của Công an tỉnh và kế hoạch của Công an huyện đến toàn thể các đội nghiệp vụ chuyên môn trong toàn đơn vị. Theo đó, kế hoạch tổ chức tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2022 được thực hiện từ ngày 26/9/2022 đến ngày 25/10/2022. Nội dung của tháng an toàn phòng cháy chữa cháy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tổ chức tuyên truyền trực tiếp, trực quan thông qua hệ thống băng zôn, xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, phản ánh các hoạt động về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra trực tiếp các hộ kinh doanh quan karaoke trên địa bàn huyện.

Qua hoạt động này, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứa hộ, góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra trên địa bàn huyện./.

Ngọc Diệp