Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại Tân Tiến

     Ngày 15/8/ 2018, Công an huyện phối hợp với UBND xã Tân Tiến tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đợt phát động được tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân tại 3 thôn: Nà Hoan, Cốc Pái và thôn Nà Còi.

     Tại đây bà con nhân dân được cán bộ các đội nghiệp vụ Công an huyện thông tin nhanh về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn quốc, tỉnh và huyện, thông qua một số nguyên nhân, đối tượng và phương tiên gây ra tai nạn giao thông; một số nguyên nhân và biểu hiện dẫn đến nghiện các chất ma túy, thông tin về tình hình tội phạm ma túy trên đại bàn, hướng dẫn và nhận biết một số cây có chứa chất ma túy, công tác phòng chống và đấu tranh với tội phạm ma túy; các nội dung liên quan đến Hội thánh đức chúa trời mẹ, công tác đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo, pháp luân công, tình hình xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, UBND xã Tân Tiến cũng đã tuyền truyền về một số văn bản liên quan như luật hộ tịch, luật đất đai và luật BHYT. Tại buổi phát động cũng đã tiến hành phát tờ rơi liên quan đến tác hại của các chất ma túy, ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo về an ninh tổ quốc và công tác tố giác tội phạm tại địa phương. Qua đây, nhằm giúp cho bàn con nhân dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống các loại tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định về luật an toàn giao thông, đồng thời là người trực tiếp tuyên tuyền cho các thành viên trong gia đình và cộng đồng thôn, xóm. /.