NÔNG DÂN XÃ NGUYÊN PHÚC TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA XUÂN

Hiện nay,  người dân xã Nguyên Phúc đang chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng, thường xuyên bám đồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

 Người dân xã Nguyên Phúc chăm sóc lúa vụ xuân

 Vụ xuân năm 2023 xã Nguyên Phúc gieo cấy 63 ha lúa, cây ngô 43, rau màu các loại hơn 10ha. Xác định vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm nên để có một sản xuất thắng lợi, ngay từ đầu vụ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành từ huyện, UBND xã Nguyên Phúc đã chủ động phân công cán bộ xã phụ trách các thôn cùng cán bộ khuyến nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân về khoa học kỹ thuật và sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu theo từng loại cây trồng. Tăng cường đi kiểm tra đồng ruộng, cùng các hộ nông dân nắm tình hình, đồng thời có những khuyến cáo chung để giúp người dân phát hiện các loại sâu bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Qua theo dõi thì một số chân ruộng của hộ gia đình đã xuất hiện ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhưng các hộ nông dân đã kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời. Đến nay một số diện tích cấy sớm đã được các hộ gia đình thực hiện khâu chăm sóc đợt 1. Cây lúa và các loại cây trồng khác hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Đào Kiên