Nông dân Bạch Thông sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay

Những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Bạch Thông thu được những kết quả đáng khích lệ, mỗi năm trên địa bàn huyện có hàng trăm hộ thoát nghèo. Để có được kết quả đó có thể thấy việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn là rất quan trọng nhất là nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH, từ nguồn vốn này nhiều mô hình kinh tế đã được người dân thực hiện có hiệu quả.

Những năm trước đây gia đình anh Hà Văn Hữu thôn Lủng Coóc, xã Quân Bình là một trong những hộ nghèo. Năm 2011, được sự  giúp đỡ  đứng ra tín chấp của đoàn thanh niên gia đình anh đã được được vay vốn từ chương trình 120 của đoàn thanh niên và nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, từ nguồn vốn vay anh đã đầu tư nuôi lợn, nuôi gà và trồng rau bán mở ra hướng thoát nghèo cho gia đình. Qua các tổ chức như Hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, hiện nay Ngân hàng CSXH huyện đã thành lập được 187 tổ vay vốn giúp cho hơn 5000 hộ được vay vốn với số tiền trên 140 tỷ đồng. Mọi thủ tục, từ tín chấp đến giải ngân nguồn vốn luôn được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, giúp người dân có điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất. Để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này, các ban ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với Ban xóa đói, giảm nghèo của xã và cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, giám sát và hướng dẫn hội viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Thông qua các lớp tập huấn và từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội nhiều hộ trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao từ 50 đến 100 triệu đồng như mô hình trồng cây cam, quýt tại xã Quang Thuận, Dương Phong, chăn nuôi lợn nái móng cái tại xã Quân Bình, Cẩm Giàng, Phương Linh và nhiều mô hình chăn nuôi gà thả vườn, trồng rau màu, trồng rừng…cũng cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Có thể khẳng định, nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện đang thực sự đem lại hiệu quả thiết thực giải quyết khó khăn về nguồn vốn giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện vươn lên trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững của huyện từ 20,06% năm 2008 xuống còn 9,58% năm 2013.