NHIỀU DIỆN TÍCH CÀ CHUA TẠI XÃ SỸ BÌNH BỊ CHẾT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN

Thấy được hiệu quả kinh tế từ trồng cây cà chua sớm, năm 2019 người dân xã Sỹ Bình trồng được trên 3 ha. Tuy nhiên, hiện nay nhiều diện tích cà chua bị chết không rõ nguyên nhân làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.

 Nhiều diện tích cà chua đang cho thu hoạch của người dân thôn 1B Khau Cưởm bị chết

Diện tích cây cà chua được trồng chủ yếu ở các thôn 1B Khau Cưởm, thôn 2 Khau Cưởm, thôn Nà Lẹng… Theo người dân, năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên việc trồng cây cà chua tương đối khó, nhiều diện tích trồng cà chua bị ngập úng nên cây cà chua phát triển chậm, một số diện tích phải tra dặm nhiều lần. Đặc biệt, hiện nay nhiều diện tích cà chua đang cho thu hoạch nhưng có hiện tượng cây bị héo, chết không rõ nguyên nhân, có diện tích bị chết lên đến 40, 50%. Do vậy, để người dân yên tâm sản xuất ngành chuyên môn cần tăng cường kiểm tra, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, không để sâu bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng./.