NGUYÊN PHÚC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Sáng 26/7/2019, Xã Nguyên Phúc đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng Chương trình nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, diện mạo nông thôn ở xã Nguyên Phúc đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Chương trình đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; giữ gìn an ninh nông thôn nên đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Xác định rõ những khó khăn, thử thách trong thực hiện Chương trình NTM, xã Nguyên Phúc đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân; kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để các hộ dân tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Nhà văn hóa xã Nguyên Phúc được xây dựng theo chuẩn NTM.

Sau 10 năm triển khai quyết liệt và đồng bộ đến nay, xã Nguyên Phúc đã huy động được 5,5 tỷ đồng để bê tông hóa 13,69 km đường đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn và đường ngõ xóm; kiên cố 06 đập thủy lợi, xây dựng mới nhà văn hóa xã, 6 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo tiêu chí NTM; xây dựng được 4 trạm biến áp, cải tạo nâng cấp toàn bộ hệ thống dây dẫn điện trên địa bàn xã.  Đến nay, xã đã hoàn thành được 10/19 tiêu chí NTM. Đến hết năm 2020, xã Nguyên Phúc phấn đấu đạt 16/19 tiêu chí NTM.

Nhân dịp này xã Nguyện Phúc đã khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2010 – 2020/.