NGUYÊN PHÚC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 20

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. xã Nguyên Phúc đã thành lập Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách thôn, đồng thời phối hợp với Công an huyện phụ trách địa bàn tổ chức tuyên truyền đến nhân dân về các văn bản, quy định, tác hại của việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ. Qua vận động, đến nay người dân trong xã đã tự nguyện giao nộp 03 súng cồn, 01 súng săn, 02 kích điện và hơn 100 viên đạn bi.

 Người dân giao nộp vũ khí cho Công an xã

Để có được kết quả này, lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền đến những hộ dân còn tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để họ hiểu rõ tác hại của việc sử dụng các loại vũ khí trên là trái pháp luật và tự giác giao nộp cho cơ quan Công an./.