NGUYÊN PHÚC: SƠ KẾT XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

Chiều 26/8/2019, UBND xã Nguyên Phúc tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện.

 Toàn cảnh hội nghị Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Nguyên Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân của huyện nhà nói chung và của xã Nguyên Phúc nói riêng. Đảng ủy, UBND xã đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 8  khóa XI về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tổ chức tuyền truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Luật  dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng an ninh, Pháp lệnh dự bị động viên. Triển khai thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an năm 2017 và chiến đấu phòng thủ năm 2018 được Ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% đảm bảo nguồn tuyển quân chất lượng. Phối hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội và đảm bảo hậu cần quản lý vũ khí trang bị.

 Trao khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nguyên Phúc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền  giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh làm lòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả của nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và củng cố quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.