Người Công an viên nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc

Trong những năm qua tình hình an ninh trật tự tại thôn vùng cao Phiêng Bủng, xã Sỹ Bình luôn ổn định và giữ vững, không có đơn thư, khiếu nại vượt cấp, có được kết quả này là do thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức hòa giải ngay tại cơ sở khi có vụ việc tranh chấp trong thôn, trong đó có đóng góp rất lớn của đồng chí Công an viên Lương Văn Lý.

Thôn Phiêng Bủng hiện có 14 hộ với trên 50 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Nùng và Dao do trình độ nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên những mâu thuẫn nhỏ trong thôn xóm, trong gia đình thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tư tưởng chia rẽ giữa các hộ dân tộc Dao với các hộ dân tộc Nùng. Với vai trò là Công an viên, đồng chí Lương Văn Lý và tổ hòa giải của thôn luôn lồng ghép tại các buổi sinh hoạt thôn việc  tuyên truyền, vận động người dân trong thôn nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Trong 15 năm làm công an viên, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, ở đâu xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn là đồng chí đều có mặt, có những sự việc đồng chí Lý và tổ hòa giải của thôn phải kiên trì tuyên truyền hòa giải đến 1 – 2 giờ sáng mới thành công. Gần đây là việc mâu thuẫn giữa hộ bà Đặng Mùi Phấy và hộ bà Đặng Mùi Coi là hàng xóm láng giềng, hai nhà sát nhau, nhưng nhiều liền giữa hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ, mới đây khi xảy ra tranh chấp 1 cây hồi đã khiến mối quan hệ giữa hai gia đình căng thẳng, gây mất an ninh trật tự trong thôn. Nắm bắt được tình hình, công an viên Lương Văn Lý đã cùng tổ hòa giải của thôn đến từng nhà để phân tích, tuyên truyền, vận động, hòa giải và đã khiến hai gia đình nhận thấy sai lầm của mình và hứa sẽ sống hòa thuận, không để những mâu thuẫn như vậy xảy ra nữa. Do làm tốt công tác theo dõi, thăm nắm tình hình trong thôn nên hầu hết các vụ việc phát sinh trong thôn đều được đồng chí Lý và tổ hòa giải của thôn hòa giải thành công ngay tại cơ sở. Nhiều năm qua, với vai trò là công an viên đồng chí Lý không thể nhớ nổi đã hòa giải thành công bao nhiêu vụ việc trong thôn, thôn không có đơn thư vượt cấp, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thôn không có người vi phạm pháp luật, không có người nghiện ma túy.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc đồng chí Lương Văn Lý đã được bà con hàng xóm kính trọng, hàng năm được bầu là người có uy tín trong thôn và được bà con gọi với cái tên trìu mến “Người cha của bản”. Nhiều năm liền được Đảng ủy, UBND xã Sỹ Bình cũng như Huyện ủy, UBND huyện Bạch Thông biểu dương khen thưởng./.