NGƯỜI BÍ THƯ CHI BỘ NHIỆT TÌNH VỚI CÔNG VIỆC

Hơn 10 năm làm công việc “vác tù và hàng tổng” và đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ thôn Nà Váng, ông Trịnh Xuân Hồng không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, mà còn luôn nhiệt huyết đối với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là việc vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới

   ông Trịnh Xuân Hồng ngoài việc nhiệt tình trong công việc của thôn, ông còn hăng hái tham gia phát triển kinh tế gia đình

Với vai trò là bí thư Chi bộ, ông Trịnh Xuân Hồng, thôn Nà Váng, xã Đôn Phong đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn nắm chắc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; đồng thời, chủ động tham mưu cho chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới. Bước đầu triển khai gặp phải rất nhiều khó khăn do Nà Váng là một thôn thuần nông, nhận thức của nhân dân và tư duy phát triển kinh tế còn chậm. Nhưng với sự quyết tâm, nhiệt tình trong công tác vận động, tuyên truyền, đồng thời tích cực, chủ động tìm nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đưa kinh tế hộ gia đình của thôn phát triển mạnh, từ đó đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm và tư duy phát triển hộ kinh tế gia đình của người dân. Ông Trịnh Xuân Hồng chia sẻ: “Làm những việc có lợi cho dân, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui, đòi hỏi sự năng động, kiên trì, làm sao đứng trước dân phải có sức thuyết phục, nói để nhân dân nghe theo Đảng. Theo ông, công tác vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã căn dặn: “lấy dân làm gốc”. Trong những năm gần đây, thôn thường xuyên nhận được sự đóng góp tích cực của của nhân dân, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng của thôn. Các công trình được thực hiện công khai, minh bạch từ khâu xây dựng kế hoạch đến thi công, thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Chi ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về xây dựng chương trình nông thôn mới và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, cụ thể: Năm 2014 vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp được 70.000.000đ và 120 ngày công, nhà nước hỗ trợ 60.000.000đ thôn đã xây dựng được nhà họp thôn kiên cố với diện tích là 80m2 và một sân chơi bóng chuyền hơi phục vụ vui chơi cho bà con nhân dân trong thôn. Năm 2015 tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, hoa màu và đóng góp được 80.000.000đ để thuê máy súc mở được 03 đoạn đường nông thôn. Năm 2016 nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp được 40.000.000đ và 120 ngày công đã mở rộng được 300m đường và kè mở rộng đường ước khoảng 40m3 đá. Năm 2017 được dự án hỗ trợ vật liệu, cán bộ và nhân dân đóng góp được 25.000.000đ và 130 ngày công đổ đường bê tông với chiều dài 100m, chiều rộng 3m. Năm 2018 cán bộ và nhân dân trong thôn đóng góp được 135.000.000đ đoàn kết quyết tâm mở thông tuyến đường nông thôn. Ông Nguyễn Văn Thuận- Bí Thư Đảng ủy xã Đôn Phong cho biết: “Bí thư chi bộ, trưởng thôn Trịnh Xuân Hồng không chỉ là một đảng viên gương mẫu, hết lòng với công việc chung, được nhân dân tin tưởng, mà còn có nhiều đóng góp cho sự phát triển đi lên của quê hương hôm nay”.
Với sự nhiệt tình của ông Trịnh Xuân Hồng và sự đồng lòng của người dân trong thôn, đến nay các tuyến đường nông thôn trong thôn đã cơ bản được thông với chiều dài ước khoảng 6km, chiều rộng 4m. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị được phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ Chi bộ thôn Bản Vén nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh./.

Đào Kiên