NGÔ XUÂN ĐẠT NĂNG SUẤT 48 TẠ/HA

Vụ xuân năm nay, huyện Bạch Thông gieo trồng được 595ha ngô, đạt 99,12% kế hoạch, giảm gần 30ha so với vụ xuân năm 2021. Đến thời điểm này người dân đã thu hoạch xong và đang tập trung trồng ngô vụ mùa.

Bà con xã Tân Tú đang thu hoạch ngô xuân

Diện tích ngô xuân của huyện chủ yếu tập trung trồng tại các xã: Cao Sơn, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cẩm Giàng, Tân Tú, Quân Hà, Mỹ Thanh. Năm nay, diện tích ngô xuân của huyện giảm một phần do ảnh hưởng của thời tiết rét hại đầu năm và mưa lũ vùi lấp không thể khắc phục được diện tích ngô soi bãi, huyện cũng chủ động chuyển đổi diện tích ngô sang loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, năng suất ngô xuân của huyện đạt 48 tạ/ha, tăng nhẹ so với vụ xuân năm trước, sản lượng đạt hơn 2.848 tấn, giảm khoảng 140 tấn so với cùng kỳ nước trước .

Hiện nay người dân trong huyện đang tập trung trồng ngô vụ mùa với diện tích hơn 470ha theo kế hoạch đề ra./.

Ngọc Diệp