NGHIỆM THU, BÀN GIAO TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN THÔN PHIÊNG KHAM – NÀ CÀ.

Ngày 27/7/2019, UBND huyện đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Đường giao thông liên thôn Phiêng Kham – Nà Cà xã Mỹ Thanh.

 

Công trình được khởi công xây dựng từ đầu năm 2019 có chiều dài  trên 3km được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình 135, với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ 400 triệu đồng; Công trình do Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Tâm, Đồng Tiến thi công. Sau gần 07 tháng thi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ thi công, chất lượng công trình, kỹ – mỹ thuật đạt yêu cầu theo thiết kế.

 Tuyến đường giao thông liên thôn Phiêng Kham – Nà Cà xã Mỹ Thanh hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuyến đường giao thông liên thôn Phiêng Kham – Nà Cà có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, trao đổi lưu thông hàng hoá – góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển./.