Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây