Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Đôn Phong, huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây