Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây