Nghị quyết Kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây: