NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 04/10

Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy còn được gọi là ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chính là ngày 4/10 Dương lịch hằng năm.

 

Nguồn gốc ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 4/10

Ngày 4/10/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy.

Kể từ đó đến nay, cứ vào dịp tháng 10 và đặc biệt là ngày 04/10 hằng năm lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ, UBND các địa phương tổ chức các hoạt động về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tổ chức thi nghiệp vụ; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức mít tinh, hội họp, tuyên dương thành tích tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy .

Ngày 04/10/1996, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 369/1996/QĐ-TTg về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân” cùng với đó Luật phòng cháy chữa cháy ban hành năm 2001 đã quy định lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

Ý nghĩa của ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

Công tác phòng cháy chữa cháy có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống, nó liên quan mật thiết tới sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Chính vì thế, ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy chính là dịp để nhắc nhở cho toàn dân biết được trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác phòng cháy chữa cháy để nhằm đảm bảo an nghiêm túc thực hiện, hạn chế tai nạn cháy nổ, góp phần xây dựng nước nhà phát triển vững mạnh.

Khẩu hiệu phòng cháy chữa cháy  – Thông điệp, khuyến cáo về phòng cháy chữa cháy

– Toàn dân tích cực thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

– Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và quyền lợi thiết thân của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

– Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống giặc lửa.

– Mỗi người dân hãy chủ động học tập, tìm hiểu để có kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

– Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là bảo vệ chính mình và an toàn xã hội.

– Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự  an toàn xã hội.

– Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mỗi người.

– Quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy để loại trừ nguy cơ cháy.

– Tuyệt đối chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy khi hàn cắt kim loại.

– Tuyệt đối không sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện khi phát hiện rò rỉ gas.

– Thời gian cứu nạn, cứu hộ được tính theo giây vàng, phút vàng, giờ vàng.

– Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin và trực tiếp tham gia cứu nạn các vụ sự cố, tai nạn.

– Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến.

– Toàn dân tích cực phòng ngừa sự cố, tai nạn trong cuộc sống hàng ngày.

– Hãy cứu giúp người gặp sự cố, tai nạn.

– Khi phát hiện có cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114.

– Cháy là một thảm họa – Vì mình, vì xã hội, hãy cẩn trọng với nạn cháy.

– Khi cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114.

– Hãy tự trang bị cho mình kiến thức phổ thông về phòng cháy và chữa cháy./.

Nguồn: Tổng hợp