NGÀY HỘI VIỆC LÀM, TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023

Theo kế hoạch ngày 27/11/2023, tại sân vận động huyện, UBND huyện Bạch Thông sẽ tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp năm 2023.

Tham gia ngày hội người lao động sẽ được phổ biến một số nội dung của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Việc làm số 38/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.  Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.  Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Thông tin thị trường lao động; tư vấn học nghề, việc làm, giới thiệu việc làm. Thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Tại ngày hội các doanh nghiệp sẽ phỏng vấn trực tiếp với người lao động; tư vấn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tìm việc làm, học nghề…

 Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động (ảnh minh hoạ)

Qua ngày hội nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và người lao động về giải quyết việc làm. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật, quyền lợi, trách nhiệm của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng đào tạo nghề, tuyển dụng lao động lựa chọn được nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng…/.

Thanh Tuyền