Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Nà Món xã Phương Linh

Thôn Nà Món, xã Phương Linh vừa tổ chức Điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Dự ngày hội có đại diện UBMTTQ, lãnh đạo UBNDN xã Phương Linh và toàn thể bà con nhân dân thôn Nà Món.

Thôn Nà Món hiện có 48 hộ gia đình, trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân trong thôn đã có nhiều đổi thay tích cực.100% các hộ dân trong thôn đều được sử dụng điện lưới; 100% con em đến độ tuổi đi học đều được đến trường; bình quân lương thực đầu người đạt gần 650kg/người/năm. Qua bình xét năm 2017 thôn có 46/48 hộ đạt gia đình văn hóa.    

Tại ngày hội các hộ dân đã  hưởng ứng đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua năm 2018, theo đó trong thời gian tới thôn sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương; phấn đấu trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ./.