Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thôn Nà Ít

Thôn Nà Ít, xã Vi Hương vừa tổ chức Điểm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016). Dự ngày hội có đại diện UBMTTQ và một số sở ngành của tỉnh; bà Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện UBMTTQ và BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện.

Thôn Nà Ít hiện có 54 hộ gia đình. Trong những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân trong thôn đã có nhiều đổi thay tích cực.100% các hộ dân trong thôn đều được sử dụng điện lưới; 100% con em đến độ tuổi đi học đều được đến trường; bình quân lương thực đầu người đạt 650kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới  chiếm  hơn 12 %.  Qua bình xét năm 2016 thôn có 45/54 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm hơn 83%, 5 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, đây là năm thứ hai thôn được công nhận là khu dân cư văn hóa.

Tại ngày hội các hộ dân đã hưởng ứng đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua năm 2017, theo đó trong thời gian tới thôn sẽ tiếp tục vận động các hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước; phấn đấu trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa ./.