Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Dương Phong

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015), ngày 10/11/2015, ông Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo phòng Y tế, Thanh tra huyện và các đồng chí lãnh đạo xã Dương Phong đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Tổng Ngay

Thôn Tổng Ngay có 66 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, sinh sống bằng nghề chính là sản xuất nông nghiệp. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Nhân dân trong thôn luôn tin tưởng, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ các cấp phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2015, thôn có 60/66 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 91% và có 100% các hộ sử dụng nước sạch, thôn không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ và nhân dân thôn Tổng Ngay đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới toàn dân trong thôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống no ấm, hạnh phúc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chi ủy, chi bộ, Ban quản lý thôn, Ban công tác mặt trận thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới, đảng viên trẻ; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc chung của huyện ngay tại địa phương như: xây dựng môi trường sống an toàn, xanh – sạch – đẹp; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này xã đã trao giấy khen cho 1 cá nhân, 1 tập thể có thành tích tích tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động và 5 gia đình văn hóa tiêu biểu.