Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Bó Bả

Ngày 09/11/2018, thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2018).Dự ngày hội có Đồng chí Lê Dược Trung – Ủy viên BTV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh Bắc Kạn.

Thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng có 51 hộ với hơn 200 nhân khẩu gồm 04 dân dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao cùng sinh sống, đoàn kết tương trợ giúp nhau. Đời sống nhân dân trong thôn chủ yếu dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ, bà con trong thôn luôn chấp hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  cũng như quy định địa phương, xóa bỏ tập tục lạc hậu, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đời sống kinh tế, văn hóa , xã hội ở khu dân cư ngày càng phát triển. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2018 có 48 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 90%, có 04 hộ đạt gia đình văn hoá 3 năm liên tục, 02 hộ gia đình tiêu biểu, khu dân cư đạt khu văn hoá. Năm 2019 thôn Bó Bả phấn đấu thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, phân đấu 100% gia đình đạt gia đình văn hoá…

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết của thôn, đồng chí Lê Dược Trung – Uỷ viên  BTV tỉnh uỷ, Trưởng Ban nội chính tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương những kết quả thôn Bó Bả đã đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị nhân dân trong thôn cần khắc phục những khó khăn, tồn tại hạn chế trong năm qua, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đề cao cảnh giác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, mỗi tổ chức hội phát huy sức mạnh của mình làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra trong năm 2019./.