NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC THÔN PHIÊNG MÒN

Sáng 05/11/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện Ủy ban MTTQ huyện đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Phiêng Mòn, xã Tú Trĩ.

 TT Huyện ủy tặng quà cho thôn Phiêng Mòn nhân ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Thôn Phiêng Mòn, xã Tú Trĩ có 37 hộ gia đình, những năm qua nhân dân  trong thôn luôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua luôn được các hội, đoàn thể của thôn triển thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã đóng góp nhiều ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nâng thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mơú trên địa bàn xã. Năm 2019, qua đánh giá bình xét thôn có 33 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 03 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liền…

 Người dân thôn Phiêng Mòn múa sạp vui ngày hội đại đoàn kết

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn Phiêng Mòn đạt được trong phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần giảm nghèo và công tác vệ sinh môi trường. Đồng chí đề nghị bà con tiếp tục mạnh dạn chuyển đổi trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa, cần quan tâm thực hiện thường xuyên hơn công tác vệ sinh môi trường, thông qua việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, bảo vệ nguồn nước; toàn dân trong thôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác giảm nghèo của địa phương./.