Ngân hàng CSXH tập huấn Nghiệp vụ năm 2014.

Trong 02 ngày 20 – 21/11/2014, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bạch Thông tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ năm 2014 cho các Tổ chức Chính trị xã hội nhận ủy thác các cấp, Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn các nội dung như: Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hành chính sách xã hội; hưỡng dẫn nghiệp vụ của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị xã hội các cấp; chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã và trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ các tổ chức Hội nhận ủy thác nắm chắc quy trình cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đội ngũ Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố xác định rõ chức năng nhiệm vụ của mình trong hoạt động tín dụng. Từ đó tư vấn giúp người dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo trên địa bàn.