NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

Đài truyền thanh cơ sở là kênh thông tin giúp cho người nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời qua hệ thống đài truyền thanh giúp người dân nắm bắt thông tin về khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương

Hiện nay, đài truyền thanh cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đến nay 14/14 xã, thị trấn có Đài truyền thanh hoạt động thường xuyên, trong đó có 132/147 cụm loa hoạt động ở các thôn, phố, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Bà Đặng Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: “ Trong thời gian qua hệ thống loa truyền thanh của xã đã phát huy được hiệu quả tuyên truyền. Qua hệ thống loa truyền thanh các văn bản quan trọng của cấp trên và của địa phương đều được triển khai kịp thời. Nếu như trước đây chưa có loa truyền thanh, mọi việc chỉ đạo của xã hay của cấp trên triển khai chỉ có người đến dự họp mới nắm được, thì đến nay mọi văn bản chỉ đạo được phát qua hệ thống loa tất cả mọi người dân trong thôn, trong xã đều nắm bắt được, nhất là thời điểm này địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc…

Trong thời gian qua Đài truyền thanh các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Tiếp phát sóng các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH tỉnh và chương trình phát thanh của Trung tâm VHTT-TT huyện. Huyện, tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho một số Đài truyền thanh tại các xã, thị trấn. Cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin bài, sản xuất chương trình phát thanh, kỹ thuật quản lý, vận hành Đài truyền thanh cho đội ngũ làm công tác vận hành Đài truyền thanh cơ sở. Các xã, thị trấn cũng đã thành lập Ban biên tập, phân công cán bộ phụ trách viết tin, bài kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương trên hệ thống loa truyền thanh…

Hệ thống Đài truyền thanh xã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở

Tuy nhiên, hiện nay việc hoạt động của Đài truyền thanh ở cơ sở còn gặp một số khó khăn: Một số thôn vùng sâu vùng xa, thôn chưa có điện nên chưa được đầu tư hệ thống loa truyền thanh, chất lượng tín hiệu thu phát sóng một số cụm loa không đảm bảo. Hầu hết cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở chưa được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật, khả năng viết tin, biên tập tin, tổ chức thông tin, tuyên truyền xây dựng chương trình phát thanh còn hạn chế. Nội dung phát trên hệ thống truyền thanh còn sơ sài. Hầu hết các Đài chỉ mới dừng lại ở việc thông tin các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của địa phương. Thiết bị một số đài truyền thanh hiện nay đã xuống cấp nhưng khó khăn về nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp…

Ông Nông Văn Bình – Chủ tịch UBND xã Quang Thuận cho biết: “ Trong thời gian qua Đài truyền thanh xã đã phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền, tuy nhiên việc hoạt động của Đài cũng gặp một số khó khăn, hàng năm Đài truyền thanh và các cụm loa chịu ảnh hưởng của thời tiết, sấm sét đã làm một số cụm loa bị hư hỏng. Việc bồi dưỡng công tác biên tập viết tin, bài tuyên truyền cho người phụ trách Đài truyền thanh, Ban biên tập của Đài đã được quan tâm nhưng chưa được chuyên sâu, nên cũng đã ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền.”

Để nâng cao hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh cơ sở, đáp ứng nhiệm vụ công tác tuyên truyền, trong thời gian tới cần sự quan tâm hơn nữa của nhà nước trong việc đầu tư nâng cấp, các trang thiết bị của các Đài truyền thanh phù hợp với điều kiện từng địa phương. Bố trí nguồn kinh phí, kịp thời sửa chữa những thiết bị, cụm loa bị hư hỏng. Quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực làm công tác truyền thanh cơ sở như: tập huấn cho cán bộ quản lý, vận hành khai thác Đài truyền thanh; phương pháp khai thác, thu thập, biên tập, viết tin, bài xây dựng chương trình phát thanh. Có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp đối với những người làm công tác truyền thanh cơ sở để đội ngũ này yên tâm gắn bó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…/.

Thanh Tuyền