NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

 Lực lượng dân quân xã Phương Linh tại thao trường huấn luyện quân sự.

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, kế hoạch của trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân có trình độ chính trị tốt, nắm vững những động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, thành thạo các loại vũ khí trang bị; biết hiệp đồng và tổ chức hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ. Để thực hiện tốt công tác huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao, các cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc chức trách của mình; quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện của cấp trên đến tận cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, phải xác định rõ nhiệm vụ học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, là yếu tố cần thiết, quyết định thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Công tác huấn luyện được chuẩn bị tốt mọi điều kiện như kế hoạch, tài liệu, chương trình, giáo án, mô hình học cụ, thao trường bãi tập.. theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” từng động tác phải “nhanh, mạnh và chính xác”. Phát huy dân chủ trong học tập, huấn luyện, có khen thưởng, kỷ luật. Từng cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, “thao trường gắn liền với chiến trường” để phấn đấu tự giác học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Dương Lường Nghệ, dân quân xã Nguyên Phúc chia sẻ: “Là năm thứ nhất được tham gia huấn luyện dân quân bản thân đã hiểu được nhiệm vụ và vai trò của lực lượng dân quân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, được tham gia công tác dân vận, chung tay cùng bà con nhân dân thực hiện các hoạt động tại địa phương như: Phát dọn đường làng, ngõ xóm, đổ đường bê tông liên thôn, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”

Được biết, năm 2019 toàn huyện có 1.398  chiến sĩ dân quân, trong đó chiến sĩ huấn luyện năm thứ nhất có 196 đồng chí, lực lượng cơ động tại chỗ là 206, binh chủng 12ly7 có 23 đồng chí, pháo binh 13, cối 60 có 16 đồng chí, DK2 có 19, Công binh 73, trinh sát có 50, thường trực 70 đồng chí, phòng hóa 50 và y tế 50 đồng chí. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tự xây dựng cho mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc, với nhân dân, có trình độ, năng lực chỉ huy chiến đấu, công tác tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương pháp huấn luyện theo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp, nội dung xác với tình hình thực tế của địa phương, chương trình huấn luyện, giáo án được thông qua phê duyệt đúng theo phân cấp, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập được chuẩn bị chu đáo. Đồng chí Đinh Xuân Bằng – Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Phúc cho biết: “ Nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 đối với cấp ủy, chính quyền đia phương chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch về công tác huấn luyện cụ thể, sát với tình hình thực  tiễn của địa phương và nâng cao công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ nhận thực về nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương cho tất cả các đối tượng tham gia huấn luyện”.

 Lực lượng dân quân xã Nguyên Phúc tham gia công tác dân vận tại địa phương

Đến nay toàn huyện đã và đang huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân được 12 đơn vị với 25 đầu mối. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân nhận thức tốt về chính trị, quân sự, nâng cao về trình độ, sử dụng biết sử dụng vũ khí trang bị, thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nồng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trung tá Mã Đoàn Phi – Phó chỉ huy trưởng, TMT Ban CHQS huyện Bạch Thông cho biết: “Bước vào huấn luyện cơ quan thường trực đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765, đồng thời thự hiện mệnh lênh chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và Chỉ lệnh huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh đến từng đơn vị cơ sở xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ. Đặc biệt trong năm 2019 theo các nội dung tập huấn của trên đơn vị đã tập chung Chỉ huy trưởng xây dựng kế hoạch tiến trình biểu  phù hợp với tình hình của địa phương, chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ để tổ chức huấn luyện đạt kết quả cao nhất”.

Lực lượng dân quân là lực lượng vũ trang địa phương được Đảng ta lãnh đạo trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng được củng cố, lớn mạnh, là lực lượng đông đảo trong quần chúng nhân dân không thoát ly sản xuất. Đồng thời cũng là lực lượng nồng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước, sẳn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả do thiên tai, tham gia giúp nhân dân trong lao động, sản xuất, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. /.