NĂM 2022 BẠCH THÔNG CÓ THÊM 10 SẢN PHẨM OCOP ĐẠT 3 SAO

Trong thời gian qua chương trình OCOP đạt nhiều kết quả tích cực, lan tỏa và thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, thúc đẩy ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

 Năm 2022 trà hoa đu đủ đực của Tổ hợp tác Quân Hà được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao

Số lượng sản phẩm tham gia, chất lượng sản phẩm ngày càng tăng, đến hết năm 2022, toàn huyện có 32 sản phẩm OCOP từ 03 sao. (Riêng trong năm 2022 có thêm 10 sản phẩm OCOP). Gồm 19 chủ thể, 15 HTX, 04 tổ hợp tác, 10/14 xã thị trấn có sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP qua kiểm tra, đánh giá, đáp ứng được các tiêu chí về xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP. Một số sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh và có đơn đặt hàng duy trì thường xuyên ở trong và ngoài tỉnh như sản phẩm của HTX Thiên An, An Bình, Hợp Giang, Tổ hợp tác Chè Bản Dao, Tổ hợp tác Phiêng An, Tổ hợp tác Quân Hà, HTX Đức Mai, HTX Hương Ngàn, HTX CNC BK foods, HTX Đại Hà…/.

Thanh Tuyền