Năm 2017 huyện Bạch Thông diện tích trồng 361 rau các loại

Năm 2017 huyện Bạch Thông trồng được 361 ha rau các loại, đạt 109% kế hoạch, tăng 28 ha so với năm 2016.

Năng suất cả năm ước đạt 103 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.718 tấn/3.540 tấn, đạt 105% kế hoạch, tăng 240 tấn so với năm 2016. Diện tích trồng rau tiếp tục được trồng tập trung tại một số xã có lợi thế về thị trường cũng như điều kiện thổ nhưỡng khí hậu như xã Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Tân Tiến, Quân Bình, Phương Linh, Sỹ Bình… Để nâng cao chất lượng, sản lượng rau các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn KHKT về trồng, chăm sóc rau màu, đưa các giống rau mới có chất lượng vào gieo trồng, khuyến khích người dân trồng rau theo hướng an toàn….Việc mở rộng diện tích trồng rau đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích trồng rau sẽ giảm một lượng lớn rau xanh cung cấp cho người tiêu dùng phải nhập từ các địa phương khác, qua đó kiểm soát được chất lượng rau, bảo vệ sức khoẻ cho người dân./.

 Mô hình trồng bí xanh của ông Lê Văn Hải – Thôn 1 B Khau Cưởm, xã Sỹ Bình