Năm 2014 xã Quang Thuận ước đạt trên 30 tỷ đồng từ cam, quýt.

Xã Quang Thuận là xã có diện tích trồng cam, quýt lớn nhất tỉnh Bắc Kạn, với tổng diện tích 500 ha, trong đó khoảng 350 ha đang cho thu hoạch quả.

Tính đến thời điểm này, tại xã Quang Thuận đã có khoảng 500 ha cam, quýt, trong đó có khoảng 350ha cho thu hoạch. Vụ quýt này toàn xã thu hoạch được khoảng 3.000 tấn, với giá trị kinh tế khoảng 30 tỷ đồng. Vụ quýt năm nay tại Quang Thuận được đánh giá là được mùa, tuy nhiên giá cả lại thấp hơn năm 2013. Nếu vụ năm 2013, nhân dân bán quýt cho các tư thương với giá 16.000 đồng – 18.000 đồng/kg thì vụ năm nay nhân dân bán quýt thấp hơn 2 – 3 giá. Quang Thuận là một trong những địa phương trồng quýt nhiều nhất tỉnh. Nhờ cây quýt mà những năm qua trên địa bàn xã đã có rất nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, có đời sống ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã qua các năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn trên 5%. Không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà nhờ cây quýt, nhiều hộ gia đình đã trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, từ cấp tỉnh đến Trung ương. Chính vì vậy, cây quýt được xác định là cây trồng xóa đói – giảm nghèo và là cây làm giàu của địa phương được cấp Ủy, chính quyền xã đưa vào nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hàng năm.