NÀ PÒ CHUNG SỨC LÀM ĐƯỜNG NỘI ĐỒNG

Vừa qua, đường nội đồng thôn Nà Pò, xã Quân Hà do người dân tự góp tiền và công lao động đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

 Người dân thôn Nà Pò xã Quân Hà chung sức làm đường nội đồng.

 Công trình có chiều dài 200m, rộng hơn 2m được đổ bê tông với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mua nguyên vật liệu được người dân trong thôn đóng góp và kêu gọi xã hội hóa từ những người con của quê hương. Bà con trong thôn đã góp gần 450 công lao động để hoàn thành đường nội đồng và đưa vào sử dụng, phục vụ thuận lợi cho việc đi lại, phát triển sản xuất của 88 hộ dân thôn Nà Pò xã Quân Hà./.

Đào Kiên