NÀ KÉN NỖ LỰC GIẢM NGHÈO

Với sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, thôn Nà Kén, xã Vũ Muộn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao đời sống người dân.

                Người dân thôn Nà Kén tích cực trồng cây chanh leo đem lại hiệu quả kinh tế cao

Với nguồn lực sẵn có của thôn về đất đai, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu; hỗ trợ bà con các loại cây, con giống năng suất, chất lượng; chuyển giao khoa học kỹ thuật; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội; cơ bản đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nội thôn, đường vào khu sản xuất của thôn… đã tạo điều kiện cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, thôn đã khuyến khích các hộ tập trung trồng 2-3 vụ trong năm để tăng năng suất, sản lượng lương thực. Tiếp tục phát triển các cây trồng chủ lực lúa, ngô, cây màu. Cây thuốc lá được bà con đưa vào canh tác trong nhiều năm nay đã mang lại thu nhập cao; riêng năm 2019 toàn thôn thực hiện được hơn 4ha cây nguyên liệu thuốc lá. Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư thâm canh cây chanh leo trong 2 năm gần đây đang mở hướng phát triển cây trồng hiệu quả. Theo đó tỷ lệ hộ nghèo tại thôn giảm đều qua các năm. Tính đến hết năm 2019, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, giảm 18,54% so với năm 2016. Cuộc sống của bà con ngày càng phát triển ổn định. Các hộ đều có ti vi, xe máy; xây dựng được nhà kiên cố; vài hộ từ sản suất nông nghiệp đã phát triển thêm kinh doanh dịch vụ máy móc phục vụ nông nghiệp; kinh doanh hàng tạp hóa… Thôn luôn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể theo để rèn luyện sức khỏe cũng như nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hằng năm, kết quả bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa đều đạt trên 90% và thôn đạt Khu dân cư văn hóa. Nà Kén là thôn đầu tiên thành lập được hợp tác xã ở xã Vũ Muộn.
Từ sự nỗ lực, đoàn kết trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của cán bộ và Nhân dân trong thôn, mới đây thôn Nà Kén vinh dự được UBND tỉnh quyết định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Đào Kiên