MỸ THANH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN

Ngày 27/9/2019, xã Mỹ Thanh tổ chức hội nghị hội tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã đối với nhân dân trên địa bàn xã năm 2019.

 Toàn cảnh buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 15 lượt ý kiến của nhân dân với các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, cấp GCN QSD đất, chế độ chính sách, đặc biệt là đường giao thông liên xã Mỹ Thanh – Huyền Tụng (nay đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là trong mùa mưa lũ), hoạt động của các chi hội đoàn thể trong thôn gặp nhiều khó khăn do hội viên trẻ đi làm ăn xa,….

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo xã đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ánh, trao đổi đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã và các bộ phận chuyên môn làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

 Qua hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân đã giúp Đảng ủy, HĐND, UBND xã nắm bắt cụ thể, chính xác hơn những vấn đề còn bức xúc trong nhân dân để tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới./.