Mỹ Thanh có 2/9 nhà họp thôn.

Nhà họp thôn là địa chỉ họp dân nhằm bàn bạc, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và nhiều hoạt động khác. Hơn thế, nhà họp thôn còn là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, cộng đồng dân cư.

Xã Mỹ Thanh hiện có 511 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu, sinh sống tại 9 thôn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn xã Mỹ Thanh mới chỉ có 2/9 thôn, bản có nhà họp đó là 2 thôn Thôm Ưng và Phiêng Kham, 7 thôn còn lại thường tổ chức họp thôn ngay tại nhà trưởng thôn hoặc người dân phải mượn một phòng học của trường tiểu học xã làm nơi hội họp, chính vì vậy, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp khó khăn và điều đó cũng gây khá nhiều phiền phức và bất tiện cho người dân. Được biết, do không có quỹ đất để xây dựng nhà họp thôn nên trong những năm qua, phấn đấu 100% thôn bản đều có nhà họp để thuận tiện cho việc sinh hoạt, hội họp là điều mà bấy lâu cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Thanh và người dân nơi đây vẫn chưa thực hiện được. Để đạt được mục tiêu xã hội hóa nhà họp thôn rất cần được sự ủng hộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là từ phía người dân; đồng thời cấp uỷ, chính quyền địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, phát huy nguồn nội lực trong nhân dân để xây dựng nhà họp thôn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước – đặc biệt trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới như hiện nay.