MƯA LỚN GÂY THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Do ảnh hưởng của mưa to trong những ngày qua đặc biệt là trận mưa to kéo dài ngày 10/6/2022 đã gây thiệt hại nhà ở, cây trồng, đường giao thông tại một số xã trên địa bàn huyện.

 Mưa to trong những ngày qua gây sạt sở đất, làm hư hại 09 nhà ở của người dân trên địa bàn huyện

Qua thống kê các trận mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương khiến đất đá gây hư hại nhà của 09 hộ dân (trong đó 02 hộ dân tại thôn Bó Bả, xã Cẩm Giàng phải di dời khẩn cấp); 10 tuyến đường liên xã, liên thôn bị sạt lở với khối lượng đất đá ước khoảng 1.300m3. Hơn 1ha lúa, ngô bị vùi lấp. àm vỡ bờ gần 2ha ao nuôi cá. Những địa phương chịu thiệt hại nặng là: Quân Hà, Nguyên Phúc, Cẩm Giàng, Tân Tú…

 Nhiều diện tích lúa vị vùi lấp

Ngay sau các đợt mưa lũ, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương thống kê, báo cáo các thiệt hại xảy ra và chủ động triển khai các biện pháp khắc phục, trong đó tập trung giúp các hộ dân bị hư hại nhà cửa. Huy động phương tiến kịp thời khắc phục các điểm bị sạt lở trên các tuyến đường liên xã, liên thôn đảm bảo việc đi lại của người dân./.

Thanh Tuyền