MTTQ XÃ HÀ VỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC MẶT TRẬN CƠ SỞ NĂM 2019

0

Sáng ngày 22/8/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hà Vị. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động ban công tác Mặt trận cơ sở năm 2019 cho 66 học viên là các đồng chí Trưởng ban Công tác mặt trận ở khu dân cư và các thành viên trong Ban công tác mặt trận thôn.

Tại lớp tập huấn,  báo cáo viên MTTQ huyện  đã truyền đạt một số nội dung như: Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về hoạt động mô hình khu dân cư tự quản; 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam…

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là dịp để các thành viên Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hà Vị.