Mời tham gia cuộc thi “Đề xuất mô hình ứng phó với Biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Xem nội dung chi tiết tại đây