MÔ HÌNH NUÔI ỐC NHỒI THƯƠNG PHẨM

 Năm 2021, gia đình chị Hoàng Thị Nhung, thôn Khuổi Pjểu, xã Quang Thuận đã mạnh dạn cảỉ tạo 1.500m 2 ao trong khe sang nuôi ốc nhồi thương phẩm bước đầu ốc phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình nuôi ốc nhồi thương phẩm của Chị Hoàng Thị Nhung, thôn Khuổi Pjểu, xã Quang Thuận

Tháng 6/2021, Chị Hoàng Thị Nhung đầu tư hơn 150 triệu đồng mua 20 vạn con ốc giống và cải tạo ao, hệ thống nước để nuôi ốc nhồi thương phẩm. Được biết, nuôi ốc nhồi vốn đầu tư ít, đầu ra ổn định, dễ nuôi, thích nghi tốt với điều kiện nuôi trong ao, hồ tự nhiên. Với ao nuôi cần đắp đất, trồng cỏ kín xung quanh ao, mặt nước thả bèo. Thời gian sinh trưởng của ốc nhồi  trưởng thành khoảng 4 tháng. Với giá bán ra thị trường hiện nay là 90.000 đồng/kg. Mặc dù ốc nhồi rất dễ nuôi, song để ốc đạt năng suất cao, miệng đầy, mình béo, người nuôi cần chú ý đến chế độ ăn đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, sau mỗi vụ cần cải tạo ao, nguồn nước, môi trường phải luôn bảo đảm sạch sẽ.

Đây là hướng đầu tư phát triển mô hình mới, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu nhập cao cho hộ gia đình./.

Ngọc Diệp