MẶT TRẬN TỔ QUỐC VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN HIẾN TRÊN 22.000 MÉT VUỐNG ĐẤT

Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Bạch Thông chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia.

Người dân xã Vi Hương hiến đất làm đường lâm nghiệp

 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành kế hoạch triển khai vận động “Bạch Thông chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” giai đoạn 2022 – 2025. Trong năm 2022, Ban Thường trực ra lời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện cùng chung sức xây dựng huyện Bạch Thông về đích nông thôn mới vào năm 2025. Kết quả trong năm 2022 đã vận động được 86 triệu đồng hỗ trợ xã Tân Tú về đích nông thôn mới năm 2022. Vận động Nhân dân đóng góp được trên 1.500 công lao động, hiến trên 22 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình trên địa bàn các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn người dân xử lý, thu gom phân loại rác thải sinh hoạt tại xã Tân Tú, Cẩm Giàng. Duy trì 70 mô hình tự quản về môi trường, thắp sáng đường quê, bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư…đạt hiệu quả./.

Thanh Tuyền