LỤC BÌNH TẬP HUẤN DỰ ÁN “CẢI THIỆN SINH KẾ CHO CÁC CỘNG ĐỒNG NGHÈO, TIẾP TỤC”

Từ ngày 11/9 đến ngày 12/9/2023, Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em phối hợp với UBND xã Lục Bình tổ chức Hội nghị tập huấn cho 5 thôn triển khai dự án cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo, tiếp tục”.

Toàn cảnh HN tập huấn

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được báo cáo viên triển khai các mẫu của các tiểu dự án như: Cải thiện điều kiện nước tưới sản xuất ruộng, thúc đẩy phương pháp trồng rau không hóa chất, cải thiện điều kiện đi lại cho người dân… Với việc thành lập các Ban quản lý tiểu dự án cùng với việc phân tích chuyên sâu về Dự án như bối cảnh lý do thực hiện dự án, mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, thời gian thực hiện dự án. Qua buổi tập huấn các đại biểu đại diện cho Ban quản lý tiểu dự án của các thôn nắm rõ quy trình và phương pháp thực hiện. Năm 2023 trên địa bàn xã Lục Bình sẽ có 05 thôn triển khai dự án tập trung vào xây dựng nâng cấp đường giao thông, kè chống xói lở, xây dựng kênh mương cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất …Dự án nhằm giúp đời sống của người dân nói chung và cộng đồng nghèo thay đổi rõ nét hơn./.

Đào Kiên