LỤC BÌNH SAU 10 NĂM XÂY DỰNG NTM

Sau 10 năm triển khai quyết liệt và đồng bộ, đến nay xã Lục Bình đã đạt 11 /19 tiêu chí.

 Những con đường nội thôn ngày càng được mở rộng.

Từ 2014 đến 2019 với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ các nguồn đạt 3.990 triệu đồng xã được giao làm chủ đầu tư tập trung xây dựng được 5,973 km; Năm 2010 Số nhà tạm là 160/630 nhà đến nay tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 3 cứng là 627/672 nhà đạt 93%. Đến tháng 6/2019 qua điều tra thu nhập bình quân đầu người địa phương đạt 19 triệu đồng/người/năm tăng 11,8 triệu đồng so với năm 2010. Trong 10 năm xã đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp, triển khai các mô hình dự án có hiệu quả kinh tế cao để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân như chăn nuôi gà, lợn, trâu bò các mô hình trồng cây ăn quả, lúa, ngô năng suất cao, chống hạn tốt. Bên cạnh đó là phát triển dịch vụ, xuất khẩu lao động đi nước ngoài và lao động tại các thành phố lớn từ đó thu nhập của người dân đã tăng lên khá nhiều; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 100%…

Trong thời gian tới xã Lục Bình tiếp tục giữ vững kết quả những tiêu chí đã hoàn thành, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu đạt tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư. – Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn. Chú trọng thực hiện nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, tập trung phấn đấu thực hiện và giữ vững các tiêu chí cơ bản như tăng thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT.