LỤC BÌNH: BIỂU DƯƠNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ CÔNG ĐỒNG HIẾU HỌC GIAI ĐOẠN 2016 -2020

Sáng 09/3/2020, Xã Lục Bình tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 281 ngày 20/02/2014 của Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Dự hội nghị có ông Lăng Văn Lương – Chủ tịch hội Khuyến học huyện Bạch Thông.

 Hội Khuyến học huyện
trao khen thưởng cho 01 tập thể có thành tích trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020

Trong 05 năm qua xã Lục Bình đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các trường học, ban, ngành, đoàn thể tiến hành điều tra, khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời tại gia đình, dòng họ, cộng đồng và đã nhận được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Nếu như năm 2016 số hộ đạt gia đình hiếu học đạt 82,8% thì đến năm 2019, số gia đình đạt gia đình hiếu học đã tăng lên 94,7%. Hiện nay, xã có 11 mô hình cộng đồng, đơn vị học tập; hàng năm xã Lục Bình luôn giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập Tiểu học, phổ cập Mầm non cho trẻ 05 tuổi…

 UBND xã trao khen thưởng cho 05 cá nhân
có thành tích trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020

Trong thời gian tới xã Lục Bình  tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong việc thực hiện phong trào xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó cần phát huy tốt vai trò, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng của xã, đẩy mạnh phong trào mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo, động viên khuyến khích thúc phong trào khuyến học-khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân nâng cao trách nhiệm trong công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng tổ chức, gia đình, dòng họ, cộng động học tập, học tập suốt đời. Song song với đó cần coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng kịp thời để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong cộng đồng trong công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời…

Nhân dịp này, hội Khuyến học huyện khen thưởng cho 01 tập thể và UBND xã khen thưởng cho 05 cá nhân có thành tích trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020./.